Alapfokú Művészeti Iskola


 

 
 

INNOVÁCIÓK:


További képek...

 


Demo

 

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, ÓRAVÁZLATOK:

  

 
 
 
 
 

MODULÁRIS OKTATÁS:

Szent Iván éj

Tűzugrás

 

TÉMAHÉT KIDOLGOZÁSA:

Pünkösd Besenyszögön

Pünkösd-melléklet diákoknak

Pünkösd-melléklet diákoknak

Tanári mellékletek

KÉPEK:

Pünkösd Besenyszögön képekben

4.osztály Szolnokon

 
MERESZANH PROJEKT
 
 
A project szakmai előrehaladása- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 
 
Művészeti iskolánkban két tanszak működik: képzőművészet és néptánc. A kompetencia alapú oktatás bevezetése tanszakonként egy-egy csoportot érintett. A képzőművészetben a 3. évfolyam, a néptáncban pedig a 4. évfolyam tanulói tanulhatnak az új pedagógia eljárások keretében.
Miután értesültünk a pályázat sikerességéről tájékoztatót tartottunk a projectről, ahol a pedagógusok teljes részletességében megismerkedtek a pályázati dokumentumokkal, különös tekintettel a szakmai feladattervre és a szakmai tartalomra. Az intézményvezető megszervezte a projectmenedzsment felállítását, ezen a megbeszélésen részt vett a projectmenedzser, a pénzügyi vezető, projectasszisztens és a szakmai vezető, a megvalósító pedsgógusok. Tisztáztuk a feladatköröket, előkészítettük a megbízási szerződéseket, munkaköri leírásokat. Megterveztük a projectszervezet munkarendjét, meghatároztuk a közös munkát végző csoportokat, megneveztük a tagokat. Megbeszéltük az egymással való kapcsolattartás rendjét, az értekezletek gyakoriságát, körülbelüli idejét, az összehívás menetét.
A következő alakalommal már csak mi, a művészeti iskolában érintettek ültünk össze és kezdtünk ismerkedni a ránk váró feladatokkal. Tájékozódtunk a Szociális kompetencia programcsomag tartalmáról, annak lehetőségéről, hogy miként lehet ezt a programot adoptálni a néptánc tanításában. A képzőművészeti tanszakon tanító kolléganő felvázolta, hogy a programcsomag hiányában milyen lehetőségeink vannak a vállalt feladatok teljesítésére. Megfogalmaztuk a feladatunk célját: a kompetencia alapú oktatással felkészítjük a tanulókat az önálló kulturális tevékenységre, hogy a felnőtt létben a művészetek művelése kulturális szokássukká váljék. Cselekvési ütemtervet készítettünk a negyedévenként ránk váró feladatokat megjelölve benne.
Ezek után a tanszakokon tanító kollégák megkezdték a tanmeneteik átdolgozását a megfogalmazott céloknak megfelelően.
Részt vettünk Pilisborosjenőn az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által meghirdetett, alapfokú művészetoktatási intézmények számára megtartott műhelygyakorlaton.
A projectasszisztens közreműködésével elkészítettük a dokumentumainkat: fejléces papírok, bélyegzők, hirdetőtábla.
Megtartottuk a projectindító napot, amelyen nem csak a projectben érintett pedagógusok és a szülők is részt vettek.
Két hetente egy alkalommal rendszeresen megbeszéléseket tartunk, ahol a csoportokban dolgozó kollégákkal megbeszéljük az órákon elvégzett munka tapasztalatait. Mi volt az órájuk célja, milyen módszereket, eszközöket alkalmaztak, milyen célok valósultak meg az oktatásban.